نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دِنبُر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر جلال آباد افغانستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

این نام که عموماً در کنار نام شهرها و ولایاتی چون مرغ و مای و کاول یا کابل و غیره آمده همان است که در متون قرون آغازین اسلامی دنپور خوانده شده و اینک در محل آن شهر جلال آباد افغانستان در شرق کابل واقع شده است. یادکردهای شاهنامه از دنبر به شرح زیر است:

همه کاول و دنبر و مای و هند             ز دریای چین تا به دریای سند

سوی کشور هندوان کرد رای               که در کاول و دنبر و مرغ و مای

 

قبلی «
بعدی »