دستنویس کتابخانه چستربیتی در دبلین به نشان Ms.p.114 یازده

دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین

عنوان: دستنویس کتابخانۀ چستربیتی در دبلین

نشانی: به نشان Ms.p.114

تاریخ نگارش: ۸۰۰ یا ۷۹۹ هجری قمری‌ – ۱۳۹۸ میلادی

خط نویس: ناشناس

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: نامعلوم

تعداد نگاره ها:  ۵‌مجلس‌

چینش صفحه‌ها: در شش ستون و ۳۳ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـسخ

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

دستنویس ناقصی است از شاهنامه که آغاز آن تا اواخر داستان منوچهر افتاده است و از میانۀ روایت «گرفتن رستم کوه سپند را» آغاز می گردد و برخی از صفحات آن هم درهم ریخته است. صفحات در شش ستون و ۳۳ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۹۹ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم چلیپا نوشته است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری قمری است: «سرآمد کنون قصه یزدگرد…» (مانند دستنویس ۶۷۵). پایان متن صفحه آخر چنین است:

هر آن کس که دارد هش و رای و دین              پس از  مرگ بر  من کند آفرین

تم الکتاب الموسوم بشاهنامه بحمدالله و حسن توفیقه و الصلوه والسلام على نبیه محمد و آله و صحبه الطیبین الطاهرین وسلم تسلیما دایما کثیرا.

شد ختم  ز  فضل  حق  بنوک  خامه               در دولت سلطان جهان شهنامه

مانند  کتاب،  کاتب  از   دولت   شاه                خواهد که شود شاد بزر و جامه

در گوشۀ کتاب، تاریخ را نوشته، ولی ناخواناست. کتابخانۀ چستر بیتی آن را سال ۸۰۰ هجری قمری (۱۳۹۸ میلادی) و در کتاب شناسی فردوسی سال ۷۹۹ تعیین کرده اند.

قبلی «
بعدی »