دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1507 سی و هشت

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول

عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول

نشانی: به نشان H. 1507

تاریخ نگارش: ربیع الثانی ۹۰۰ هجری قمری‌ – ژانویۀ ۱۴۹۵ میلادی

خط نویس: علاءالدین بن سیدی فتح الله مرشدی

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۸۵ برگ،

تعداد نگاره ها: ۶۵ مجلس‌

چینش صفحه‌‎ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‎بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: ۲۰ × ۳۴ سانتیمتر

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور بایسنقری آغاز می گردد: «افتتاح سخن آن به که کنند اهل کمال…». صفحۀ نخستین متن دارای سرلوحه است با کتیبه ای به خط کوفی با «عبارت بسم الله الرحمن الرحیم»، پس از مقدمۀ منثور دو تصویر تمام صفحه ای دارد و پس از آن متن اصلی آغاز می گردد. دو صفحۀ نخستین متن اصلی دارای چهار لوح و حاشیه سازی است، ولی کتیبه ای ندارد. این دو صفحه در دو ستون و نه سطر و صفحات دیگر در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۵۰ بیت است، ولی در برخی صفحات، بیت‌هایی را هم چلیپا نوشته است. متن کتاب در این دستنویس به دو بخش تقسیم شده است. بخش نخستین تا پایان پادشاهی کیخسرو و آن با این عبارت به پایان می رسد: «تمت المجلد الأولى من کتاب شاهنامه و الحمدلله اولا و آخرا»، صفحۀ نخستین بخش دوم، یعنی آغاز پادشاهی لهراسپ دارای سرلوحه است با عنوان: «کتاب لهراسب نامه». تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۳۸۴ هجری قمری است و پایان صفحه آخر کتاب چنین است:

از هجرت سه صد سال و هشتاد و چار              بنام      جهان     داور      کردگار

بیمن الطاف الهی و حسن اعطاف پادشاهی تنمیق این نامه شاهی که بشاهنامه فردوسی طوسی خصّه الله بالفیض القدوسی موسومست سمت اتمام یافت و این جواهر نامدار و در آبدار در سلک انتظام التیام پذیرفت و الحمدلله على الاتمام و صلی الله على محمد سید الانام على ید العبد الضعیف النحیف المحتاج الى رحمه الله الملک الغنی علاء الدین بن سیدی فتح الله المرشدی عفی الله عن سیآتهما فی ربیع الثانی سنه تسعمایه الهجریه النبویه.

 

قبلی «
بعدی »