دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان H.1056 بیست و هشتم

دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول

عنوان: دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای در استانبول

نشانی: به نشان H. 1056

تاریخ نگارش: سه‌شنبه جمادلی الثانی ۸۹۱ هجری قمری‌ – ششم ژوئن ۱۴۸۶ میلادی

خط نویس: هبه الله بن جلال‌الدین محمود بن مسعود قاضی کازرونی

محل نگارش: در شیراز

تعداد صفحات: ۵۹۴ برگ،

تعداد نگاره ها: ۵۲ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: ۲۲× ۳۴/۵ سانتیمتر

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور آغاز می گردد:

بسم الله الرحمن الرحیم و به ثقی و علیه التوکلی.

افتتاح سخن آن به که کنند اهل کمال             به ثنای ملک الملک خدای متعال

این مقدمه، همان مقدمۀ بایسنقری است و از مقدمۀ کهن چیزی ندارد. دو صفحۀ نخستین کتاب دارای چهار لوح و حاشیه سازی است و متن هر صفحه در سیزده سطر نوشته شده است. صفحۀ نخستین متن اصلی دارای سرلوحه است با عنوان: «آغاز کتاب شاهنامه ». صفحات در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرویس دارای ۵۰ بیت است. آغاز پادشاهی لهراسپ دارای سرلوحه است با عنوان «لهراسبنامه» به خط کوفی، تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۳۸۴ هجری قمری است و پایان متن صفحۀ آخر چنین است:

سرآمد   کنون   قصه  یزدگرد                        بماه       سفندارمذ        روز       ارد

زهجرت شده سیصد از روزگار                        چو  هشتاد  و  چار  از   برش   برشمار

شفیعم  محمد  امامم علیست                        بدین هر دو با هم ری هم وصیست (؟)

فرغ من تحریر هذه الابیات و تقریر تلک الاشعار المسمى بشاهنامه من اقوال افضل المتقدمین ابو القاسم المسمى بفردوسی فی یوم الثلا ثالث شهر جمادی الثانی سنه احدی و تسعین و ثمانمایه الهجریه بدار السلطنه شیراز. کتبه اضعف عباد الله و اقل خلق الله المعبود الغنی المغنى هبه الله بن جلال الدین محمود بن عماد بن مسعود القاضی الکازرونی الهاسمی (؟) اصلح الله لهم و ستر عیوبهم و غفر ذنوبهم.

و در دو گوشه، «الخط یبقى زمانا بعد کاتبه – و صاحب الخط تحت الارض مدفون»..

این دستنویس روایت «سده» و روایت «کشتن رستم پیل سپید و گرفتن کوه سپند» و روایت پادشاهی گرشاسپ را ندارد.

 

 

قبلی «
بعدی »