دستنویس کتابخانه دولتی برلین به نشان Ms.Or.2 4255 بیست و نهم

دستنویس کتابخانه دولتی برلین

عنوان: دستنویس کتابخانه دولتی برلین

نشانی: Ms. Or. 2 4255

تاریخ نگارش: پنج‌شنبه نوزدهم رجب ۸۹۴ هجری قمری – هجدهم ژوئن ۱۴۸۹ میلادی

خط نویس: شمس الدین علی بن محمد بن حسینی فستقی کرمانی

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۳۱۸ برگ

تعداد نگاره ها: ۸۷ مجلس

چینش صفحه‌ها: درشش ستون و ۲۹ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: نسخ

اندازه: ۲۵ × ۳۶ سانتیمتر

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور آغاز می گردد: «حمد و ستایش مر خدای را که این جهان را و آن جهان را بقدرت بالغ پدید آورد….».این همان مقدمۀ کهن است که پایان آن به افسانۀ محمود و هجونامه می انجامد. صفحۀ نخستین کتاب دارای سرلوحه است با عنوان:« کتاب شاه‌نامه من کلام حکیم فردوسی». دو صفحۀ نخستین متن دارای چهار لوح و حاشیه سازی است و در کتیبۀ لوحه‌ها به خط کوفی نوشته است:« الحمدلله تعالی- الحکم‌لله – القوه‌لله تعالی- القدره‌لله تعالی». این دو صفحه در چهارستون و یازده سطر و صفحات دیگر در شش ستون و ۲۹ سطر جدول‌بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر ، دارای ۸۷ بیت است ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم چلیپا نوشته است. تاریخ ختم شاهنامه در این دست نویس ۳۸۴ هجری قمری آمده است:

 سر  آمد    کنون     قصۀ   یزدگرد        به  ماه  سفندارمد  روز  ارد

زهجرت‌سیصد(؟)سال‌وهشتادوچهار         بنام     جهانداور     کردگار

پس از آن، چند بیتی از هجونامه می آید و کتاب چنین به پایان می رسد:

هزاران درود و هزاران سلام                 زما بر محمد علیه‌السّلام

هزاران  درود  و  هزاران ثنا                 زما  بر  محمد  شه انبیا

تمه الکتاب شاهنامه من تألیف حکیم ابوالقاسم ابو منصور بن احمد الفردوسی الطوسی نور مرقده فی الیوم الخمیس تاسع عشر شهر الله لاصب رجب المرجب لسنه اربع و تسعین و ثمانمایه الهجریه صاحبه و مالکه حضره شهریار و شهریار زادۀ اعظم اقدم لکم افتخار اعظم لاکابر فی الزّمان خواجه کریم الدّوله والسّعاده ولاقبال والدّین حسن بن عالیحضره افاده دستگاه خلایق پناه مخدوم و صاحب قران اعظم افتخار الصواحب الکبار الموبد بتابید الملک الصّمد خواجه علاالدّوله والدّنیا قال محمد الفخرآبادی الرّامجردی رفع الله معارج اقتدار هما اعالی رب… (؟) فالسعاده على ید العبد الضعیف النحیف الفقیر الحقیر المحتاج لکی رحمه الله الملک المتعالی شمس الدّین علی بن محمد بن الحسینی الفخر دین الفشتقى الکرمانی عفالله عن سیآتهم…..

این دستنویس قبلا به کتابخانه پادشاه عثمانی سلطان عبدالمجید تعلق داشته است و مهر او جای جای در کتاب هست. نسخه دارای ۴۲ بیت از اشعار هجو نامه است. این دستنویس افتادگی های کمی دارد.

 

دانلود فایل Pdf شاهنامه خطی نسخه برلین ( کتابخانه دولتی برلین )  : دانلود مستقیم

 

قبلی «
بعدی »