دستنویس کتابخانه دولتی باویر در مونیخ به نشان Pers.8 چهل و سه

دستنویس کتابخانۀ دولتی باویر در مونیخ

عنوان: دستنویس کتابخانۀ دولتی باویر در مونیخ

نشانی: به نشان Pers. 8

تاریخ نگارش: دوشنبه بیست وششم جمادی‌الاول ۹۰۲ هجری قمری‌ – سی‌ام ژانویۀ ۱۴۹۷ میلادی

خط نویس: حمدالله بن قوام‌الدین بن نظام‌الدین قاسم ادیب لباسانی

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۰۷ برگ،

تعداد نگاره ها: ۷۲ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۳۰ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس مقدمۀ منثور را ندارد. در آغاز این دستنویس، دو تصویر تمام صفحه‌ای دارد و پس از آن متن اصلی آغاز می گردد. در صفحۀ نخستین آن دارای چهار لوح و حاشیه سازی است و متن را در دو ستون و ده سطر نوشته است. صفحات دیگر در چهار ستون و ۳۰ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه، بدون تصویر و سرنویس، دارای ۶۰ بیت است. صفحات این دستنویس درهم ریخته اند و زمانی هم در دست یک شیعی بوده است؛ چون در دیباچه کتاب کسی روی بیت های مدح ابوبکر و عمر و عثمان را با خشم تمام خط کشیده است، تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۳۸۴ هجری قمری است و پایان کتاب چنین است:

سرآمد  کنون  قصّه   یزدگرد               بماه     سفندارمد     روز    ارد

گذشته ازآن سال‌سیصدشمار               برو  برفزون  بود  هشتاد  و  چار

زما  بر  روان   محمد   درود                همی تا بود روز و شب تار و پود

تمه الکتاب بعون الملک الوّهاب فی یوم الاثنین سادس عشرین جمادی الاول سنه اثنین و تسعمابه على ید عبدالضعیف المحتاج الى الله الغنی حمد الله بن قوام الدین بن نظام الدین القسم الأدیب الباسانی غفر الله له و لوالدیه و الاستاذیه.

 

دانلود فایل Pdf شاهنامه خطی نسخه مونیخ ( کتابخانه دولتی باویر در مونیخ )  : دانلود مستقیم

قبلی «
بعدی »