دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان Fy.1407 سی و یک

دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول

عنوان: دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول

نشانی: به نشان Fy. 1407

تاریخ نگارش: ۸۹۵ هجری قمری‌ – ۱۴۹۰ میلادی

خط نویس: حسین ؟

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۸۴ برگ،

تعداد نگاره ها: ۴۰ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۳ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: ۲۲ × ۳۶ سانتیمتر

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور آغاز می گردد: «بسم الله الرحمن الرحیم. افتتاح سخن آن به که کنند اهل کمال…». این مقدمه، همان مقدمۀ بایسنقری است. دو صفحه نخستین متن دارای چهار لوح‌اند و متن هر صفحه در نه سطر نوشته شده است. در لوحه های بالا و پایین صفحات کتیبه ای به خط کوفی دارد: «الحمدلله تعالى – الحکم لله تعالى – القوه لله تعالى -القدر الله تعالی».

صفحۀ نخستین متن اصلی دارای سرلوحه است با عبارت: «آغاز کتاب شاهنامه من کلام فردوسی طوسی». صفحات کتاب در چهار ستون و ۲۳ سطر جدول بندی شده اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۴۶ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت‌هایی را هم چلیپا نوشته اند. صفحۀ نخستین پادشاهی لهراسپ دارای سرلوحه و تصویر بزرگی است و در این صفحه فقط شش بیت از داستان آمده است و در کتیبه آنها آمده است:

«پادشاهی لهراسپ صدو بیست سال بود». تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری قمری است. متأسفانه به خاطر نقص فنی میکروفیلم پایان کتاب ناخواناست و نام کاتب و تاریخ کتابت معلوم نیست، ولی در فهرست احمد آتش به خط حسین و مورخ ۸۹۵ هجری قمری معرفی شده است. این دستنویس روایت «کشتن رستم پیل سپید و گرفتن دژ سپند» را ندارد.

قبلی «
بعدی »