دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان Fy.1406 سی و سه

دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول

عنوان: دستنویس کتابخانۀ دانشگاه استانبول

نشانی: به نشان  Fy. 1406

تاریخ نگارش: ۸۹۹ هجری قمری‌ – ۱۴۹۴ میلادی

خط نویس: سالک بن سعید

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۳۰۴ برگ،

تعداد نگاره ها: ۱۰۸ مجلس‌

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۳ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: ۲۴/۵ × ۳۶/۵ سانتیمتر

توضیحات اثر:

این دستنویس تنها نیمۀ دوم شاهنامه را در بر دارد و چند برگ از آغاز و جاهای دیگر آن افتاده است و برخی از صفحات پایان کتاب به آغاز کتاب رفته است. صفحات در چهار ستون و ۲۳ سطر جدول بندی شده‌اند. هر صفحه بدون تصویر و سرنویس دارای ۴۶ بیت است، ولی در برخی صفحات بیت هایی را هم چلییا نوشته است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس معلوم نیست؛ چون صفحۀ آن افتاده است، ولی صفحۀ پس از آن، که صفحه آخر کتاب باشد، بیت هایی از هجونامه دارد و متن اصلی با این بیت به پایان می رسد:

هر آنکس که دارد هش و رای و دین                پس از مرگ بر من کند آفرین

پس از آن بیت‌هایی از کاتب آمده است که در آن نام مالک و کاتب و تاریخ کتابت یاد گردیده است:

بعون      و     بتوفیق      پروردگار                 بامر    شهنشاه    عالی    تبار

خداوند    جم    قدر    میرزا  علی                 خلف   از   نژاد  نبی  و   ولی

که   بر  درگهش  آسمان  بنده  باد                 ستاینده  خورشید  تابنده  باد

به‌دست  رهی   مسالک  بن  سعید                  زسر  شاهنامه   بپایان   رسید

ز    عهد   محمد    علیه    السّلام                  نود   فته و هشتصد و نه تمام

اگر   در   خطش   ای   خداوندگار                  خطایی  بود چین  به ابرو میار

باصلاح  کوش  و  بپوش  آن  خطا                  ایا    بر  سر   سروران   پادشا

خداوند   این   باد   از  تخت  شاد                  خدا   بر نویسنده  رحمه کناد

بحقّ احمد مختار و اولاد.

این شاه سید که این دستنویس برای او نوشته شده است گویا همان کارکیا میرزا علی از سلسله بنی‌کیا یا حسینیان در گیلان است که از ۸۸۳ تا ۹۱۰ فرمانروایی داشته است و ظهیر الدّین مرعشی مؤلف تاریخ طبرستان و رویان و مازندران در دستگاه او بود و کتاب خود را در زمان او به نام او تألیف کرده است.

 

قبلی «
بعدی »