دستنویس کتابخانه بادلیان در آکسفورد به نشان Ms.Pers.C.4 بیست

دستنویس کتابخانۀ بادلیان در آکسفورد

عنوان: دستنویس کتابخانۀ بادلیان در آکسفورد

نشانی:  به نشان Ms. Pers. C.4.

تاریخ نگارش: چهارم شعبان ۸۵۲ هجری قمری‌ – ۳ اکتبر ۱۴۴۸ میلادی

خط نویس: عبدالله بن شعبان بن حیدر اشترجانی

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۵۳۹ برگ،

تعداد نگاره ها: تصویر ندارد

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۵ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط نـستعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور آغاز می گردد:« سپاس و ستایش مر خدایرا عزّ و جل که خدای هر دو جهان است و آفریدگار زمین و زمان….». ولی مقدمه کهن ندارد و تنها شرح افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه است. در صفحۀ نخستین کتاب دارای چهار لوح در بالا و پایین صفحه‌ها است و متن هر صفحه را در سیزده سطر نوشته است و در کتبیه لوحه ها آمده است:

سکه ای کاندر سخن فردوسی طوسی نشاند        تا نپنداری که کسی در زمرۀ فرسی نشاند

اول از  بالای  کرسی  بر  زمین  آمد  سخن        او دگر بارش به  بالا برد و بر کرسی نشاند

صفحۀ نخستین متن اصلی نیز دارای سرلوحه است با این عنوان به خط کوفی: « کتاب فردوسی طوسی رحمه الله علیه»، صفحات کتاب در چهار ستون و ۲۵ سطر جدول بندی شده اند و هر صفحه بدون سرنویس دارای ۵۰ بیت است. در این دستنویس، جاهایی را برای تصویر خالی گذاشته اند، ولی بی تصویر مانده است، تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۴۰۰ هجری است: «سرآ مد کنون قصه یزدگرد…» (مانند دستنویس ۶۷۵). متن پایان صفحه آخر کتاب چنین است:

پس از مرگ بر من کنند آفرین                    هر آن کس که دارد هش و رای و دین

تم الکتاب الموسوم بشاهنامۀ افصح المتکلمین و املح المتقدّمین الفردوسی الطوسی اصلح الله شانه فی رابع شعبان المعظم سنه اثنی و خمسین و ثمانمایه کتبه العبد الضعیف المحتاج عبد الله بن شعیان بن حیدر الاشترجانی عفا الله عنهما

خطم   هرچند دیدن را  نشاید                    بنابر      حکم       مخدومی    نوشتم

 

قبلی «
بعدی »