دستنویس انجمن آسیایی بنگال در کلکته به نشان No.69 بیست و دو

دستنویس انجمن آسیایی بنگال در کلکته

عنوان: دستنویس انجمن آسیایی بنگال در کلکته

نشانی: به نشان No.69

تاریخ نگارش: شوال ۸۸۲ هجری قمری‌ – ژانویۀ ۱۴۷۸ میلادی

خط نویس: قوام الدین

محل نگارش: نامعلوم

تعداد صفحات: ۶۳۷ برگ،

تعداد نگاره ها: تصویر ندارد

چینش صفحه‌ها: درچهار ستون و ۲۱ سطر جدول‌بندی شده

نوع خط: خـط تعلیق،

اندازه: مشخص نشده

توضیحات اثر:

این دستنویس با مقدمۀ منثور آغاز می گردد که آغاز آن رفتگی دارد، ولی همان مقدمۀ کهن است که پایان آن به افسانۀ محمود و فردوسی و هجونامه می انجامد. دو صفحۀ نخستین متن اصلی دارای چهار لوح و حاشیه سازی است. متن صفحۀ نخستین در دو ستون و نه بیت و متن صفحۀ دوم در دو ستون و هشت بیت نوشته شده‌اند. لوحه های بالا و پایین صفحات گویا دارای عنوائی هم هست که در میکرو فیلم دیده نمی شود و یا شاید هم خالی مانده است. صفحات دیگر در چهار ستون و ۲۱ سطر جدول بندی شده و هر صفحه بدون سرنویس دارای ۴۲ بیت است، در آغاز کتاب به خط دیگر نوشته است: «ابیات این شاهنامه پنجاه هزار و پانصد بشمار در آمد». همچنین، در آغاز کتاب به انگلیسی خط کتاب را شکسته نستعلیق شناخته است. تاریخ ختم شاهنامه در این دستنویس سال ۳۸۴ هجری قمری است و پایان صفحه آخر کتاب چنین است:

سر  آمد   کنون   قصه   یزدگرد           به   ماه   اسفندارمذ   روز   ارد

زهجرت‌سه‌صدسال و هشتادو چار                    به   نام  جهان   داور    کردگار

تمت هذا الکتاب بعون ملک الوهاب به خط عبد الضعیف النحیف.. قوام الدّین بالعادی (؟) فی یوم الجمعه وقت الظهر در ماه شوال شهر اثنین ثمانمایه…. من الشاهنامه من کلام ملک الفضلا افضل الشعراء المعروف بفردوسی طوسی رحمه الله علیه.

بلوح الخط فی القرطاس دهرا                وکاتبه   رمیم   فی   الترابی

 

 

قبلی «
بعدی »