دریای کیماک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای کیماک

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای کیماک در اواخر داستان جنگ بزرگ دو بار از دریای کیماک نام برده شده که هر دو بار هم ظاهراً نامتعارف کیمااست

به فرمان یزدان به هنگام خواب   شوم چون ستاره بر آفتاب

به دریای کیماک بر بگذرم         سپارم ترا کشور و لشکرم

بنا بر این ابیات دریای کیماک ظاهراً باید جایی بر سر راه بهشت کنگ به چین و ماچین و مکران بوده باشد اما چنین دریایی را در آن حد فاصل نمی شناسیم. اغلب نسخه های خطی هم به جای کیماک صورتهای دیگری چون ،کیمال ،کهماک کیمیاک، لهماک دارند

در قرون آغازین اسلامی ولایتی بزرگ به نام کیماک در شمال غرب دریای خزر وجود داشته است که اکنون هم اثری از آن با نام جمهوری کالموک در جنوب روسیه و غرب رود ولگا برجاست اما برقرار کردن ارتباط میان این کیماک و رود مجاورش ولگای کنونی با دریای کیماک شاهنامه خالی از اشکال نیست مگر این که فرض کنیم قوم کیماک پیش از هجرت به شمال و دریای خزر در مرز چین بوده و دریاچه یا رود بزرگی به نام ایشان بوده است. ناگفته نماند که خراسانی ها و ورارودی ها عموماً به رودهای بزرگ دریا می گفته اند مثل آمودریا و سیر دریا در نتیجه ممکن است غرض از دریای کیماک همان رود اتل ولگای کنونی در شمال دریای گیلان یا همان خزر بوده باشد چرا که افراسیاب میتوانست از طریق شمال دریای خزر هم به کنگ دز اساطیری در شمال غرب ایران برود.

 

قبلی «
بعدی »