نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای کنگ

نام فعلی مکان جغرافیایی :  همان رود کنگ می باشد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

از این رودخانه تنها یک بار در داستان کین سیاوش چنین نام برده شده است

چو بشنید بدگوهر افراسیاب                که شد طوس و رستم بدان سوی آب

شد از باختر سوی دریای کنگ             دلی پرزکین و سری پر ز جنگ

غرض آن است که چون افراسیاب به سوی چین خاور – باختر گریخت و فهمید که رستم و طوس توران را به قصد ایران ترک کرده و از جیحون (آب) گذشته اند، از شرق باختر به سوی دریای کنگ بازگشت که باید همان رودخانه کنار بهشت کنگ و شاید هم سرچشمه رود کنگ باشد که از کوههای غرب هیمالیا و جنوب تبت سرچشمه میگیرد و به سوی هند و چین جاری میگردد.

 

قبلی «
بعدی »