نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای چین

نام فعلی مکان جغرافیایی :  بخش از اقیانوس آرام در جنوب شرقی کشور چین

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای چین در عرف امروز غرض بخشی از اقیانوس آرام در جنوب شرق کشور چین است که در نقشه ها هم به نام دریای چین نام گذاری شده است. اما چون درشاهنامه به چین اصلی و بزرگ ماچین و به چین مجاور ترکستان یعنی حدود کاشغر و ختن چین گفته می،شده غرض از دریای چین هم باید رودی در همان حدود باشد و احتمال میرود منظور از آن شاخه شرقی رود گنگ باشد که از کوههای ثبت سرچشمه میگیرد و در نهایت به شرق هند کشور بنگلادش کنونی می رسد و به شاخه غربی و اصلی گنگ می پیوندد و در خلیج بنگال به اقیانوس هند میریز.د شاید هم رود یانگ تسه باشد که باز هم از شرق تبت سرچشمه می گیرد و پس از بریدن کشور چین (ماچین ) در شرق آن کشور به دریای چین می ریزد.

 

قبلی «
بعدی »