نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای هند

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود گنگ یا سند در هندوستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای هند بنا بر عرف شاهنامه غرض از دریا در اینجا همان رود است و دریای هند هم باید یکی از رودهای بزرگ معروف هندوستان مثلاً گنگ یا سند باشد.

 

قبلی «
بعدی »