دریای بیکند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دریای بیکند

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود بیکند در کشور ازبکستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

دریای بیکند دریا یا رودی که از کنار بیکند میگذشته و حالا در جوار آن شهر (قراکول) کنونی در ازبکستان به پایان میرسد و برکه ای وسیع یاکولابی را تشکیل میدهد همان ادامه رود سغد یا زرافشان است که پس از مشروب ساختن شهرهای سمرقند و بخارا به بیکند می رسیده است.

قبلی «
بعدی »