درخواست ثبت شاهنامه خوان و نقال

مهمترین اهداف تشکیل بخش معرفی شاهنامه خوانان و نقالان : 

  • ایجاد یک صفحه معرفی و قرار دادن اطلاعات شاهنامه خوان و نقالان
  • معرفی شاهنامه خوانان و نقالان و برنامه های آنها و کمک به بیشتر دیده شدن این هنرمندان گرامی
  • ارسال پست در شبکه های اجتماعی و حمایت از آنها
  • ایجاد دسترسی برای برقراری ارتباط و پیشنهاد اجرای برنامه های شاهنامه خوانی و نقالی در شهر ها و استان های آنها
  • قرار دادن تصاویر و ویدئوی اجرای شاهنامه خوانی توسط این عزیزان برای معرفی هر چه بیشتر
  • حمایت از اجرا ها و برنامه های آینده این هنرمندان عزیز

لطفا برای ثبت اطلاعات شاهنامه خوانان و نقالان فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false”]