نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : داراب گرد

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر داراب در استان فارس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

داراب گرد به دعوی شاهنامه این شهر را داراب فرزند و جانشین همای در فارس ساخت بدین گونه که روزی

ز پستی برآمد به کوهی رسید              یکی بی کران ژرف دریا بدید

بفرمود کز روم و از هندوان                    بیارند کار آزموده گوان

بجویند از آن آب دریا دری                      رسانند رودی به هر کشوری

چوبگشاد داننده زان آب بند                  یکی شهر فرمود از آن سودمند

چو دیوار شهر اندر آورد گرد                  ورا نام کردند داراب گرد

از این شهر یک بار هم در داستان خسروپرویز یاد شده است

رساله شهرستانهای ایرانشهر بنیان شهر داراب گرد را به دارا پسر دارا نسبت داده است ، ابن بلخی هم بانی داراب جرد را دارا بن بهمن خوانده و یاد آور شده که آن شهری مدور بوده چنان که به پرگار کرده.اند حصاری محکم در میان شهر و خندقی که به آب معین برده اند و اکنون اواخر سده ششم خراب است اکنون شهری زیبا و باصفا به نام داراب در جنوب شرق استان فارس (پارس) به فاصلۀ۱۱۱ کیلومتری شرق شهر فسا (پسا) وجود دارد که جایگزین شهر داراب گرد کهن شده است خرابه های داراب ،گرد که اعراب آن را داراب جرد میخوانده اند با نام قلعه دهیا در ۶ کیلومتری جنوب غرب شهر داراب برجاست.

 

قبلی «
بعدی »