خواجه ی بزرگ شیراز ، قله ی غزل پارسی

نام برنامه : خواجه ی بزرگ شیراز ، قله ی غزل پارسی ( نشست نخست )

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه

الگو و روش برگزاری : 

برگزار کنندگان : سجاد ثمری ، سیروس ملکی

اساتید برنامه : سیروس ملکی

با حضور افتخاری اساتید برجسته :

تاریخ اولین جلسه :  : پانزدهم اسفند ماه  ، سال یک هزار و چهارصد

تاریخ آخرین جلسه : این برنامه در حال برگزاری است.

روز های برگزاری برنامه  : یک شنبه ها  از ساعت ۱۸

 

فایل صوتی جلسه اول : خواجه ی بزرگ شیراز ، قله ی غزل پارسی ( نشست صفر ) ( پانزدهم اسفند ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )

 

فایل صوتی جلسه دوم : خواجه ی بزرگ شیراز ، قله ی غزل پارسی ( نشست نخست ) ( بیست و دوم اسفند ماه  ، سال یک هزار و چهارصد )