نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرمنه دژ

نام فعلی مکان جغرافیایی : در منطقه کنارنگ طوس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

خرمنه (دژ) بنا بر یکی از ابیات مربوط به نامۀ یزدگرد سوم به کنارنگ طوس نام یکی از دژهای ولایت طوس بوده است

دژ گنبدین کوه تا خرمنه                    دگر لاژوردین ز بهر بنه

این دژ باید در نزدیکی های دژ آل بوده باشد و شاید روستایی که حالا پن منه یا پنمنه و پنجمنه با عرض و طول جغرافیایی ۳۶۰۴۵ و ۳۸°۵۹ خوانده میشود یا روستای کوهستانی ژرف که با جرمنه بی ارتباط نیست یا روستای حرکت در بالاترین ارتفاعات کوه هزار مسجد ارتباطی با دژ خرمنه یا جرمنه داشته باشند.

 

قبلی «
بعدی »