نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُراد برَزین

نام فعلی مکان جغرافیایی : کاریان فارس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خراد

شرح مکان جغرافیایی:

غرض از خراد و خراد برزین در دو بیت زیر ظاهراً همان آذر رام خراد و آذر خورنبغ یا فرنبغ در کاریان فارس است که یکی از آتشکده های ایران محسوب می شود:

چو آذرگشسپ و چو خراد و مهر           فروزان به کردار گردان سپهر

چو بشنید از او شاه سوگند خورد          به خراد برزین و خورشید زرد

این آتشکده که اردشیر پاپکان آن را به مناسبت پیروزی بر اردوان اشکانی در محل کاریان فارس بین جهرم و لارساخته اکنون به آتشکده کاریان شهرت دارد کاریان روستایی است از توابع شهرک جویم در فاصلۀ ۱۱۵ کیلومتری شمال غرب لار و ۸۲ کیلومتری جنوب شرق جهرم

 

قبلی «
بعدی »