نام و نام خانوادگی : حمیرا خانجانی

استان و شهر محل زندگی :اصفهان – اصفهان

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس ایمیل شاهنامه خوان : homeira1222@gmail.com

قبلی «
بعدی »