نام و نام خانوادگی :حمزه عبدالملکی

سال تولد : ۱۳۶۰

سال شروع فعالیت : ۱۳۶۸

استان و شهر محل زندگی : استان البرز – شهر محمد شهر

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : فردوسی فرزانه استاد ترکمنها

سبک اجرا شاهنامه :شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

قبلی «
بعدی »