نام و نام خانوادگی : حلما شکری

سال تولد : ۱۳۹۲

سال شروع فعالیت : ۱۳۹۶

استان و شهر محل زندگی : تهران – تهران

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) :مینا منصوری والا ،  امیر صادقی ، فردوسی سرای ایران

سبک اجرا شاهنامه : روایتگری شاهنامه ( شعر ، اجرا ، داستان )

آدرس صفحه اینستاگرام : helma_shokri_8

قبلی «
بعدی »