نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جدِّه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور عربستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

جده از این شهر مشهور و پایتخت کنونی کشور عربستان است نام این شهر دو بار در داستان اسکندر برده میشود به این شرح که اسکندر از حرم کعبه به جده و از آنجا هم به مصر می رود.

وزان جایگه شاد لشکر براند                 به جده درآمد فراوان نماند

جهانگیر با لشکری را هجوی                زجده سوی مصر بنهاد روی

جده شهر بندری است در حدود ۷۸ کیلومتری مکه، در کنار دریای سرخ که به عروس دریای سرخ شهرت دارد.

 

قبلی «
بعدی »