ترجمۀ شاهنامه و تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه

عنوان:  ترجمۀ شاهنامه و تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه

نویسنده: معصومه زندی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی 

منبع: فصلنامۀ عملی-پژوهشی زیان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم، شمارۀ۱۸، بهار ۱۳۹۳

چکیده مقاله:

شاهنامه یکی از بزرگترین آثار حماسی ایران و جهان به شمار می رود. این اثر شگرف تأثیر بسیاری بر آثار شعرا و نویسندگان سایر ملل، خصوصا ادبا و اندیشمندان فرانسوی نهاده است. این مقاله که مقاله ای توصیفی- تحلیلی است، نخست از ترجمای شاهنامه سخن می‌گوید، سپس به بررسی تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه می پردازد. در میان شاهکارهای بسیار ادبیات فارسی، شاهنامه بیش از بقیه ی آثار مورد توجه و علاقه ی فرانسویان قرار گرفت. این علاقه به حدی بود که خاورشناسان فرانسوی را به ترجمۀ این اثر را داشت.

لوئی لانگ شرق شناس فرانسوی، اولین ادیبی بود که بخش هایی از شاهنامه را به فرانسه برگرداند. پس از لانگلس، ژاک دو والتبورگ، خاور شناس دیگری از کشور اتریش به ترجمۀ شاهنامه همت گمارد. اما مرگ او در سال ۱۸۰۶ کار ترجمه را ناتمام گذاشت. ژول مل تنها مترجمی بود که توانست پس از چهل سال تلاش کل شاهنامه را به فرانسه بر گرداند. ترجمه شاهنامه تحولی عمیق در آثار شعرا و نویسندگان فرانسه، خصوصأ شعرای مکتب رمانتیک و پارناس ایجاد کرد. هوگو افسانه ی قرون را سرود؛ و نیز بسیاری از ابیات شاهنامه را در شرقیات خود آورد. لامارتین زندگی مردان بزرگی را پدید آورد و کوپه شعر و دو قبره، یکی از معروف ترین اشعار مجموعه آثارش را سرود. انجام این پژوهش و پژوهش هایی از این قبیل، به ما کمک می کند با دید و بینشی نو در آثار گذشتگان خود تأمل کنیم و عناصر مهم و قابل بهره‌برداری ادبیات خود را باز شناسیم و نیز سخنوران بزرگ کشور خود را در آیینه ملل دیگر بیینیم.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, هوگو, لامارتین, کوپه

دریافت مقاله: ترجمۀ شاهنامه و تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه

قبلی «
بعدی »