نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهمن دز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دژ بهمن

شرح مکان جغرافیایی:

بهمن دز دزی افسانه ای یا اساطیری متعلق به دیوان در مرزهای شمال غرب ایران زمین که کیخسرو آن را گشوده و در آنجا آتشکده مشهور و تاریخی آذرگشسپ را ساخته است. با توجه به این که محل آتشکده آذرگشسپ از جوار اردبیل تا گنزه (گنجه و شیز در جنوب دریای چیچست متغیر بوده آذرگشسپ) محل بهمن دز را دقیقاً نمی توان معلوم کرد

دو فرزند ما را کنون با دو خیل             بباید شدن تا در اردبیل

            به مرزی که آنجا در بهمن است            همه ساله پرخاش آهر من است

ظاهراً در بهمن خیلی شمالی تر از اردبیل در حدود کوههای قفقاز (قاف یا اران الانان) و در جوار اقوام مهاجم پشت کوه های قفقاز که اهریمن و دیو خوانده می شدند قرار داشته اشت. شاید میان کنگ دز و این بهمن دز ارتباطی بوده باشد

از طرف دیگر مستوفی دز بهمن را قلعه ای محکم بر سر کوه سبلان خوانده و آن را رویین دز نیز می نامد. رضالو قلعۀ قوناق قیران در فاصله ۲۸ کیلومتری شمال غربی اردبیل و ۶۰۰ متری شمال روستای رویندرزوق (قوناق قیران) را که دژی از عهد هخامنشی است همان بهمن دز شاهنامه می نامد.

قبلی «
بعدی »