نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلوچ

نام فعلی مکان جغرافیایی :  بلوچستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بلوچ این عنوان که نام یکی از اقوام ایرانی است چه در شاهنامه و چه در متون سده های آغازین اسلامی عموماً همراه با نام قوم دیگری به نام کوچ یا کوج (به عربی قفص) آمده است. در شاهنامه عموما هرجا صحبت از بلوچ شده بیشتر منظور قوم بوده تا محدوده مکانی.

در گذشته که استانی به نام سیستان و بلوچستان در ایران وجود نداشت موطن قوم بلوچ از شرق ولایت کرمان تا شمال مکران در جنوب پاکستان و جنوب افغانستان را شامل میشده که حالا هم عمدتاً موطن بلوچان است غرض شاهنامه از کوچ و بلوچ یا کوچ و بلوچ همین خطه و مردم ساکن آن بوده است.

 

قبلی «
بعدی »