بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد

عنوان: بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد

نویسنده: دکتر رواح‌انگیز کراچی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو هفت، تابستان ۱۳۹۱

چکیده مقاله:

همای چهرزاد به روایت حماسه ملی نخستین پادشاـ زن ایرانی است که سرگذشتش آمیزه ای از افسانه، حماسه و تاریخ است. او دختر،همسر و جانشین بهمن اردشیر، پسر اسفندیار و پادشاه ایران بود. حضور همای در نقش پادشاهی و رهبری سیاسی کشور، حضوری غیر متعارف و چالش برانگیز بود. تکثر و اختلاف روایات در مورد او چون ضبط ۸ نامِ متفاوت، هویت یکسان پدر و همسر، رها کردن فرزند در رودخانه، یافتن فرزند، اختلاف در پادشاهی و مدت سلطنت و حتی ساختگی بودن شخصیت و پادشاهی او، موضوعی قابل بحث در حماسه، تاریخ و مطالعات زنان ایران است. از این رو در این جستار عامل این پراکندگی آرا و اطلاعات ریشه یابی و با خوانشی نو نقشِ جنسیتی همای و نگرش و واکنش سنتی جامعه به این تغییرِ نقش بیان شده است. در این تحلیل به این نتیجه رسیده ایم که موقعیت اجتماعی همای به عنوان زن ـ پادشا سبب تکثر روایات و رویدادهای زندگی او شده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, همای چهرزاد, تاریخ ایران, زن ایرانی, نقش جنسیتی

دریافت مقاله: بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد

قبلی «
بعدی »