نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بابل

نام فعلی مکان جغرافیایی :   در ۸۸ کیلومتر جنوب غربی بغداد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بابل

شرح مکان جغرافیایی:

بایل: شهری بسیار کهن در بین النهرین پایتخت امپراتوری بابل و کلده، در کنار رود فرات در ۸۸ کیلومتری جنوب غربی بغداد امروزی و جوار شهر حله، که آبادترین و زیباترین شهر جهان باستان بوده است. این شهر در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به دست کوروش هخامنشی فتح شد و بخشی از پادشاهی ایران شد.

نام بابل برگفته از لغت اکدی (باب-ایلو) به معنای دروازۀ خدا است ودر عبری هم به صورت «بابهل» آمده است. طبق متن پهلوی شهرستان های ایرانشهر بابل را بابل در عهد فرمانروایی جم ساخت.

از این شهر و کشور کهن بین النهرین عمدتا در داستان اسکندرچند بار نام برده شده است. محل بیماری و مرگ اسکندرهم بابل معرفی شده است. او بابل را پایتخت آسیایی خود قرار داده بود.

سکندر سپه سوی بابل کشید     ز گرد  سپه  شد  هوا  ناپدید

       ز بابل   به  روم  آورند  آگهی     که  تیره  شد  آن فرّ شاهنشهی

قبلی «
بعدی »