نام و نام خانوادگی : امیر عباس سلمی

سال تولد : ۱۳۹۱

سال آغاز فعالیت : ۱۳۹۹

استان و شهر محل زندگی :استان اصفهان ، شهر خمینی شهر

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : سیاوش باقریان

سبک اجرا شاهنامه :شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس اینستاگرام : samiamirabas

توضیحات : من امیرعباس سامی هستم سرباز کوچک فردوسی

قبلی «
بعدی »