نام و نام خانوادگی : ارنواز رحمانی

سال تولد : ۱۳۷۹

سال آغاز فعالیت : ۱۳۹۷

استان و شهر محل زندگی : استان خراسان رضوی ، شهر مشهد

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : سیاوش تات

سبک اجرا شاهنامه :شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس صفحه اینستاگرام : Shahname_koodak

آدرس ایمیل : Arnavaz.rahmanii@gmail.com

قبلی «
بعدی »