نام و نام خانوادگی : احسان فروزان

سال تولد : ۱۳۵۷

سال شروع فعالیت : ۱۳۸۰

استان و شهر محل زندگی : تهران – تهران

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس ایمیل شاهنامه خوان : Ehsan.forouzan@gmail.com

 

قبلی «
بعدی »