نام و نام خانوادگی : آنیسا تات

سال تولد : ۱۳۹۲

سال شروع فعالیت : ۱۳۹۷

استان و شهر محل زندگی : قزوین – تاکستان

نام استاد یا آموزشگاه ( شاهنامه خوانی ) : سیاوش تات  –  انجمن مهر شاهنامه خوانان

سبک اجرا شاهنامه : شاهنامه خوانی ( شعر و اجرا )

آدرس صفحه اینستاگرام : anisatat

آدرس ایمیل شاهنامه خوان : Anisatat92@gmail.com

 

قبلی «
بعدی »