نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آرایش روم

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر باستانی دورا – اروپوس، که تقریبا در محلب شهر المیادین کنونی عراق

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

آرایش روم: به روایت شاهنامه نام یکی از دژهای شرقی روم (درحدود شام، سوریه کنونی) بوده که گنج های قیصر در آن نگهداری می شده و بسیار حصین بوده است اما انوشیروان پس از فتح سوراب (سورا) و قبل از فتح قالینیوس (رقه کنونی) آن را فتح کرد و گنج های نهفته اش را به تصرف در آورد:

  وزان جایگه لشکر اندر کشید      به ره بر دزی دیگر آمد پدید

که در بند او گنج قیصر بدی      نگهدار آن در توانگر بدی

    که  آرایش  روم  بد  نام  اوی      زکسری بد آمد به فرجام اوی

در چاپ مسکو این نام در فهرست اعلام نیامده، و ظاهرا جای خاصی تلقی نشده است. شهیدی مازندرانی آرایش روم را همان دز«اروپوس»”Europus” میان حلب و رود فرات دانسته است (۱۳۷۱، ص ۱۱). اگر دقت کنیم می بینیم که انوشیروان از راه حاشیه رود فرات به سوی قالبنیوس حرکت کرده است، از این رو، آرایش روم می تواند عنوانی برای یکی از شهرهای نزدیک رود فرات در پایین دست و قبل از رقه باشد. مثلا ممکن است نام شهر مشهور صافه در چهار فرسخی جنوب رقه بوده باشد، شهری که قبل از اسلام در تصرف غسائیان بوده و کلیسایی مهم با کاشی های زرنگار داشته است (لسترنج، ۱۳۶۴، ص ۱۱۴)؛ با نام شهر باستانی دورا – اروپوس، که تقریبا در محلب شهر المیادین کنونی عراق در محل اتصال نهر خابور بزرگ به فرات قرار داشته است، به احتمال زیاد همین نظر دوم صحیح است، چرا که ویرانه های دورا – اروپوس در ۹۰ کیلومتری جنوب شرق شهر دیرالزور در حاشیه راست رود فرات واقع است.

قبلی «
بعدی »