آدینه هرمزدِ بهمن، بررسی گاهشماری بیتی از شاهنامه

عنوان: آدینه هرمزدِ بهمن، بررسی گاهشماری بیتی از شاهنامه

نویسند‌ه: اکبر نحوی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه شیراز

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: منبع:  نامه فرهنگستان دوره پانزدم زمستان ۱۳۹۴ شمارۀ ۲

چکیده مقاله:

جناب نحوی در تلاش است تا با بررسی ابیاتی از شاهنامه که مبنای تخمین سال تولد حکیم فردوسی قرار گرفته اند به صحت و اعتبار این حدسیات برسند

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, سلطان محمود

دریافت مقاله:آدینه هرمزدِ بهمن، بررسی گاهشماری بیتی از شاهنامه

قبلی «
بعدی »