نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب زَرْق

نام فعلی مکان جغرافیایی: رود زَرْق

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: دریای آب

شرح مکان جغرافیایی:

نهری که از محل روستای زرق به سوی مرو جریان داشته و جسد یزدگرد را در همان نهر یا آب انداخته اند.

کجا ارج آن کشته نشناختند                به گرداب زرق اندر انداختند

قبلی «
بعدی »